Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Bài tập trắc nghiệm tiếng trung(T_T)


em là new member 

em chuẩn bị thi vào đại học Hà Nội khoa trung văn nên em muốn mọi người giúp em tư vấn chút chút có được không ạh 

nếu bro nào có bài tập trắc nghiệm để luyên thj thì share cho em với, em đang rất cần thank các bác nhiều
à, em cũng có một chút bài tập (tất nhiên là dành cho nhũng ban đang cần như tui  ):
hãy chọn đáp án đúng giải thích từ, cụm từ gạch chân

VD
1. 王华这个人一向干净。
A.很好 B.不错 C.喜欢 D.容易
chọn C
2. 像你这样干下去,得失败。
A.一定 B.没有办法 C.准确 D.准许
3. 人人都应该文明礼貌。
A.说 B.解释 C.议论 D.重视
4.老李是我们公司的一把手
A.一名职员 B.能干的人 C.最高领导 D.看门的人
5.你怎么又跟人家了?
吹风 B吹牛 C离婚 D分手
6. 怪不得他汉语说得那么好,原来他已经学了�� �年了。
A.真奇怪 B.不奇怪 C.别埋怨 D.别责怪
7. 老张,先把你的理由摆一下
A.安排好 B.挂起来 C.谈一谈 D.摇动着
8.这事到底怎么办,你快拿主意吧。
A.抓住思想 B.作出决定 C.非常小心 D.主要意见
9.放心吧,你不会有问题的。
A.不懂的地方 B.困难或意外 C.重要的地方 D.仔细地提问
và đây nữa :

đọc tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét